Voorwaarden en Condities

Laatst bijgewerkt: 20 nov. 2022

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze dienst gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de volgende betekenis.

De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze voorwaarden:

Applicatie betekent het door het Bedrijf geleverde softwareprogramma dat door U op een elektronisch apparaat wordt gedownload, genaamd SmartBP

Application Store betekent de door Apple Inc. (Apple App Store) of Google Inc. (Google Play Store) geëxploiteerde en ontwikkelde digitale distributiedienst waarin deApplicatie is gedownload.

Filiaal betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij "zeggenschap" betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten met stemrecht voor de verkiezing van bestuurders of andere bestuurlijke autoriteit.

Bedrijf(in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar Evolve Medical Systems, LLC, 225 South 6th St Suite 3900 Minneapolis, MN 55402.

Land verwijst naar: Minnesota, Verenigde Staten.

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Feedback betekent feedback, innovaties of suggesties die U verstuurt met betrekking tot de kenmerken, prestaties of functies van onze Dienst.

Goederen verwijzen naar de artikelen die op de Dienst te koop worden aangeboden.

Bestellingen betekenen een verzoek van U om Goederen van ons te kopen.

In-App Aankoop verwijst naar de aankoop van een product, item, dienst of Abonnement gedaan via de Applicatie en onderworpen aan deze Voorwaarden en/of de eigen voorwaarden van de Applicatiewinkel.

Promoties verwijzen naar wedstrijden, sweepstakes of andere promoties die via de Dienst worden aangeboden.

De dienst verwijst naar de toepassing.

Abonnementen verwijzen naar de diensten of toegang tot de Service die op abonnementsbasis door het Bedrijf aan U worden aangeboden.

Gratis Proefperiode verwijst naar een beperkte periode die gratis kan zijn bij aankoop van een Abonnement.

Voorwaarden (ook "Voorwaarden" genoemd) betekenen deze Voorwaarden die de volledige overeenkomst tussen U en het Bedrijf vormen met betrekking tot het gebruik van de Service.

Sociale mediadienst van derden betekent alle diensten of inhoud (met inbegrip van gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde worden geleverd en die door de Dienst kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gemaakt.

U betekent de persoon die de Dienst opent of gebruikt, of het bedrijf of de andere juridische entiteit namens welke deze persoon de Dienst opent of gebruikt, zoals van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze Service en de overeenkomst tussen U en het Bedrijf. In deze Voorwaarden worden de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Service uiteengezet.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken gaat U akkoord met deze Voorwaarden. Indien U het niet eens bent met enig deel van deze Voorwaarden en Condities dan mag U de Dienst niet betreden.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen onder de 18 jaar de Service gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is tevens afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens wanneer u de Applicatie of de Website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze Dienst gebruikt.

Bestellingen voor goederen plaatsen

Door het plaatsen van een Bestelling voor Goederen via de Dienst, garandeert U dat U wettelijk in staat bent om bindende contracten af te sluiten.

Uw informatie

Indien U een Bestelling wenst te plaatsen voor Goederen die via de Dienst beschikbaar zijn, kan U gevraagd worden bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor Uw Bestelling, waaronder, zonder beperking, Uw naam, Uw e-mail, Uw telefoonnummer, Uw creditcardnummer, de vervaldatum van Uw creditcard, Uw factuuradres en Uw verzendinformatie.

U verklaart en garandeert dat: (i) U het wettelijke recht hebt om een krediet- of debetkaart(en) of andere betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met een Bestelling; en dat (ii) de informatie die U ons verstrekt waarheidsgetrouw, correct en volledig is.

Door het verstrekken van dergelijke informatie, verleent U ons het recht om de informatie te verstrekken aan derden die de betalingen verwerken om de voltooiing van Uw bestelling te vergemakkelijken.

Bestelling annuleren

Goederen die u koopt kunnen alleen worden geannuleerd in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de Applicatiewinkel.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

Wij werken Ons aanbod van Goederen op de Dienst voortdurend bij. De goederen die beschikbaar zijn op onze dienst kunnen verkeerd geprijsd, onjuist beschreven of niet beschikbaar zijn, en wij kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over onze goederen op de dienst en in onze reclame op andere websites.

Wij kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, waaronder prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten, niet garanderen en doen dat ook niet. Wij behouden ons het recht voor informatie te wijzigen of bij te werken en fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Prijsbeleid

De Onderneming behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk ogenblik te herzien alvorens een Bestelling te aanvaarden.

De vermelde prijzen kunnen door het Bedrijf na aanvaarding van een Bestelling worden herzien in geval van een gebeurtenis die van invloed is op de levering als gevolg van overheidsmaatregelen, variaties in douanerechten, hogere verzendkosten, hogere wisselkosten en andere zaken waarover het Bedrijf geen controle heeft. In dat geval heeft U het recht Uw Bestelling te annuleren in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de Applicatiewinkel.

Abonnementen

Inschrijvingsperiode

De Dienst of sommige onderdelen van de Dienst zijn alleen beschikbaar met een betaald Abonnement. U wordt vooraf gefactureerd op terugkerende en periodieke basis (zoals dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks), afhankelijk van het type Abonnementsplan dat u bij de aanschaf van het Abonnement kiest.

Aan het einde van elke periode wordt Uw Abonnement automatisch verlengd onder exact dezelfde voorwaarden, tenzij U het opzegt of de Applicatiewinkel het opzegt.

Annulering van abonnementen

Indien het Abonnement via een In-App Aankoop is afgesloten, kunt U de verlenging van Uw Abonnement bij de Application Store opzeggen. U zult geen restitutie ontvangen voor de vergoedingen die U reeds voor Uw huidige Abonnementsperiode heeft betaald en U zult tot het einde van Uw huidige Abonnementsperiode toegang hebben tot de Dienst in overeenstemming met de voorwaarden van de Applicatiewinkel.

Facturering

Indien het Abonnement is afgesloten via een In-App Aankoop, worden alle facturen afgehandeld door de Applicatiewinkel en vallen deze onder de eigen voorwaarden van de Applicatiewinkel.

Veranderingen in vergoedingen

De Onderneming kan naar eigen goeddunken en te allen tijde de Abonnementsvergoedingen wijzigen. Een wijziging van de Abonnementsvergoeding wordt van kracht aan het einde van de dan lopende Abonnementsperiode. Indien U gebruik blijft maken van de Dienst nadat de wijziging van de Abonnementsvergoeding van kracht is geworden, stemt U ermee in de gewijzigde hoogte van de Abonnementsvergoeding te betalen.

Terugbetalingen

Indien het Abonnement is afgesloten door middel van een In-App Aankoop, is het restitutiebeleid van de Applicatiewinkel van toepassing. Indien U om terugbetaling wenst te verzoeken, kunt U dit doen door rechtstreeks contact op te nemen met de Applicatiewinkel.

Gratis test

Het Bedrijf kan, naar eigen goeddunken, een Abonnement aanbieden met een Gratis proefperiode voor een beperkte periode.

Mogelijk moet u uw factureringsgegevens invoeren om u aan te melden voor de gratis proefperiode.

Indien U Uw factuurgegevens invult bij het aanmelden voor een Gratis Proefabonnement, wordt U door het Bedrijf niet in rekening gebracht totdat het Gratis Proefabonnement is afgelopen. Op de laatste dag van de Gratis Proefperiode worden, tenzij U Uw Abonnement heeft geannuleerd, automatisch de toepasselijke Abonnementsvergoedingen voor het door U geselecteerde Abonnementstype aan U in rekening gebracht.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (i) de voorwaarden van het Gratis Proefaanbod te wijzigen, of (ii) een dergelijk Gratis Proefaanbod te annuleren.

In-App aankopen

De Applicatie kan In-App Aankopen bevatten waarmee u producten, diensten of Abonnementen kunt kopen.

Meer informatie over hoe u In-App Aankopen kunt beheren met behulp van uw Apparaat kan worden uiteengezet in de eigen voorwaarden van de Applicatiewinkel of in de Help-instellingen van uw Apparaat.

In-App Aankopen kunnen alleen binnen de Applicatie worden geconsumeerd. Indien u een In-App Aankoop doet, kan die In-App Aankoop niet worden geannuleerd nadat u de download ervan hebt geïnitieerd. In-App Aankopen kunnen niet worden ingewisseld voor geld of een andere vergoeding of anderszins worden overgedragen.

Indien een In-App Aankoop niet succesvol wordt gedownload of niet werkt nadat deze succesvol is gedownload, zullen wij, nadat wij kennis hebben genomen van de fout of door U op de hoogte zijn gesteld van de fout, de reden voor de fout onderzoeken. Wij zullen redelijk handelen bij de beslissing om U een vervangende In-App Aankoop te verstrekken of U een patch te geven om de fout te herstellen. In geen geval zullen Wij U kosten in rekening brengen voor het vervangen of repareren van de In-App Aankoop. In het onwaarschijnlijke geval dat wij de betreffende In-App Aankoop niet kunnen vervangen of repareren of dit niet kunnen doen binnen een redelijke termijn en zonder aanzienlijke overlast voor U, kunt U om annulering of terugbetaling verzoeken door rechtstreeks contact op te nemen met de Applicatiewinkel.

U erkent en stemt ermee in dat alle facturerings- en transactieprocessen worden afgehandeld door de Applicatiewinkel vanwaar u de Applicatie hebt gedownload en worden beheerst door de eigen voorwaarden van die Applicatiewinkel.

Als u betalingsgerelateerde problemen hebt met In-App Purchases, moet u rechtstreeks contact opnemen met de Application Store.

Bloeddrukmeter en andere fysieke producten

Wij verkopen bloeddrukmeters en andere producten die aansluiten op onze toepassingen. U kunt meer te weten komen over ons beleid dat beschikbaar is op onze Web-Store:

Promoties

Op alle Promoties die via de Dienst beschikbaar worden gesteld, kunnen regels van toepassing zijn die losstaan van deze Voorwaarden.

Als U deelneemt aan een Promotie, bekijk dan de toepasselijke regels en ons Privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, gelden de Promotieregels.

Intellectueel eigendom

De Service en de oorspronkelijke inhoud (met uitzondering van Inhoud die door U of andere gebruikers is verstrekt), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf en zijn licentiegevers.

De Dienst wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel het land als het buitenland.

Onze handelsmerken en trade dress mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Uw feedback aan ons

U draagt alle rechten, aanspraken en belangen in alle Feedback die u aan het Bedrijf verstrekt over. Indien deze overdracht om welke reden dan ook geen effect heeft, stemt u ermee in het Bedrijf een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie te verlenen om deze Feedback zonder beperkingen te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te verspreiden, te wijzigen en te exploiteren.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het Bedrijf.

Het Bedrijf heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden U ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die U bezoekt.

Inschrijvingen voor gezondheidsonderzoeken

Wij kunnen samenwerken met academische instellingen of andere onderzoekscentra om hen te helpen U te werven voor gezondheidsonderzoeken. Wij kunnen Uw Gebruiksgegevens gebruiken om te bepalen of U in aanmerking komt voor een studie, maar U beslist of U al dan niet aan de studie wilt deelnemen. Om deel te nemen aan een studie moet U eerst een formulier voor geïnformeerde toestemming en autorisatie (indien van toepassing) ("geïnformeerde toestemming") voor de studie bekijken en ondertekenen. Onze service kan koppelingen bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of worden gecontroleerd door het bedrijf en die u in staat stellen deel te nemen aan deze gezondheidsonderzoeken. Deze gezondheidsonderzoeken worden rechtstreeks beheerd door academische onderzoeksinstellingen of soortgelijke instellingen.

Het Bedrijf heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van deze Onderzoeksinstellingen / Onderzoekers. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten van deze Onderzoeksinstellingen. Elke financiële of soortgelijke regeling voor deelname aan het onderzoek is tussen U en de onderzoeksinstelling en daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de betaling of enige andere vorm van compensatie voor deelname aan het gezondheidsonderzoek.

Beëindiging

Wij kunnen Uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien U deze Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal Uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk ophouden.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die U zou kunnen lijden, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en van haar leveranciers krachtens enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U daadwerkelijk via de Service hebt betaald of 100 USD indien U niets via de Service hebt gekocht.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, wegens bedrijfsonderbreking, wegens persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de Service, software van derden en/of hardware van derden gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs indien het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien de remedie haar essentiële doel mist.

Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten wordt de aansprakelijkheid van elke partij beperkt tot de grootste mate die wettelijk is toegestaan.

"AS IS" en "AS AVAILABLE" Disclaimer

De Dienst wordt aan U geleverd "ALS ZODANIG" en "ALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en gebreken zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens haar Gelieerde Ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van prestaties, gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking van het voorgaande geeft het Bedrijf geen enkele garantie of toezegging, en doet geen enkele toezegging dat de Service aan Uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutloos zal zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het Bedrijf noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie, uitdrukkelijk of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, de servers, de inhoud of e-mails die door of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen van toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in dit hoofdstuk worden uiteengezet, worden toegepast voor zover dit volgens de toepasselijke wetgeving uitvoerbaar is.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst worden beheerst door de wetten van het Land, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten. Uw gebruik van deApplicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, staats-, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Indien U een probleem of geschil heeft over de Service, gaat U ermee akkoord eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers uit de Europese Unie (EU)

Als U een consument uit de Europese Unie bent, zult U profiteren van alle dwingende bepalingen van het recht van het land waarin U verblijft.

Verenigde Staten Federale Overheid Eindgebruik Bepalingen

Als U een eindgebruiker van de Amerikaanse federale overheid bent, is onze Service een "Commercial Item" zoals die term is gedefinieerd in 48 C.F.R. §2.101.

Wettelijke naleving in de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarvoor een embargo geldt van de regering van de Verenigde Staten of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een "terrorisme ondersteunend" land, en (ii) u niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen van de regering van de Verenigde Staten.

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te bereiken voor zover dit mogelijk is onder de toepasselijke wetgeving en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Ontheffing

Behalve zoals hierin bepaald, zal het niet uitoefenen van een recht of het niet nakomen van een verplichting krachtens deze Voorwaarden geen invloed hebben op de mogelijkheid van een partij om dat recht uit te oefenen of die nakoming op een later tijdstip te eisen, noch zal het afstand doen van een inbreuk een afstand doen van een latere inbreuk vormen.

Vertaling Tolk

Deze Algemene Voorwaarden kunnen vertaald zijn als Wij ze aan U beschikbaar hebben gesteld op onze Dienst. U gaat ermee akkoord dat in geval van een geschil de oorspronkelijke Engelse tekst prevaleert.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door Ons bepaald.

Door onze Dienst te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien U niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Dienst.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: support@evolvemedsys.com

Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://www.smartbp.app/