Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 21 november 2022

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u de Dienst gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de volgende betekenis.

De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van dit privacybeleid:

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van Uw Apparaat, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die U bezoekt, het tijdstip en de datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat, kunnen Wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verstuurt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat.

Gebruiksgegevens kunnen ook informatie bevatten die u kwalificeert voor deelname aan gezondheidsonderzoeken.

Gezondheidsonderzoeken

Wij kunnen samenwerken met academische instellingen of andere onderzoekscentra om hen te helpen U te werven voor gezondheidsonderzoeken. Wij kunnen Uw Gebruiksgegevens gebruiken om te bepalen of U in aanmerking komt voor een studie, maar U beslist of U al dan niet aan de studie wilt deelnemen. Om u in te schrijven voor een Onderzoek moet u eerst een formulier met geïnformeerde toestemming en autorisatie (indien van toepassing) ("Geïnformeerde Toestemming") voor het Onderzoek bekijken en ondertekenen. Door gebruik te maken van onze Applicatie stemt u in met het verzamelen, gebruiken en delen van uw informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid en zoals uiteengezet in de Geïnformeerde Toestemming. Voor zover iets in dit Privacybeleid in strijd is met de Geïnformeerde Toestemming, gelden de voorwaarden van de Geïnformeerde Toestemming.

Informatie verzameld voor gezondheidsonderzoeken

Wanneer u onze Toepassing downloadt, volgen hieronder voorbeelden van de categorieën informatie (waaronder mogelijk bepaalde persoonsgegevens) die via onze Toepassing van of over U kunnen worden verzameld ("Onderzoeksgegevens"). De specifieke informatiecategorieën die over u worden verzameld als onderdeel van een gezondheidsonderzoek worden beschreven in de Informed Consent. Wij gebruiken de onderstaande informatie om u te kwalificeren voor een gezondheidsonderzoek, maar de gegevensuitwisseling van het gezondheidsonderzoek zelf vindt plaats tussen u en de onderzoeker. Dit betekent dat terwijl de onderzoeker u mogelijk individueel kan identificeren (bijvoorbeeld om u voor het onderzoek te compenseren met een cadeaubon), wij alleen een totaaltelling kennen van het aantal mensen dat zich met succes heeft ingeschreven voor het onderzoek en de analyses daaromheen (bijvoorbeeld het aantal keren dat wij gekwalificeerde gebruikers hebben gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek). Nogmaals, zelfs als Wij U een banner tonen binnen de App om deel te nemen aan het onderzoek, beslist U of U wel of niet wilt deelnemen aan het onderzoek. Wij zullen nooit uw gezondheidsgegevens delen zonder uw formele toestemming.

Gezondheidsgegevens

Wij bieden een optionele premium betaalde dienst ("SmartBP Cloud Sync") waarmee U een back-up van uw Gezondheidsgegevens buiten uw Apparaat kunt maken en waarmee u toegang heeft tot deze Gezondheidsgegevens op meerdere apparaten, waaronder iOS-telefoons, tablets en Android-apparaten. Wij verkopen uw Gezondheidsgegevens niet. Door onze Applicatie te gebruiken stemt U in met het verzamelen, gebruiken en delen van Uw gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Informatie verzameld voor SmartBP Cloud Sync

Wanneer u onze Applicatie downloadt, volgen hieronder voorbeelden van de categorieën van informatie (waaronder mogelijk bepaalde persoonsgegevens) die via Onze Applicatie van of over U kunnen worden verzameld.

Beveiliging van uw gezondheidsgegevens

Wij hebben redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om de informatie die wij verzamelen te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Wees u ervan bewust dat ondanks onze inspanningen, geen enkele gegevensbeveiligingsmaatregel 100% veiligheid kan garanderen.

U dient stappen te ondernemen om u te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot uw wachtwoord, telefoon en computer door u onder andere af te melden na gebruik van een gedeelde computer, een robuust wachtwoord te kiezen dat niemand anders kent of gemakkelijk kan raden, en uw aanmelding en wachtwoord privé te houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of gecompromitteerde wachtwoorden of voor activiteiten op uw account via onbevoegde wachtwoordactiviteiten.

Andere informatie die tijdens het gebruik van de applicatie wordt verzameld

Tijdens het gebruik van Onze Applicatie kunnen wij, met uw voorafgaande toestemming, functies van Onze Applicatie aanbieden:

Wij gebruiken deze informatie om functies van Onze Dienst aan te bieden, om Onze Dienst te verbeteren en aan te passen. Wij kunnen bijvoorbeeld binnen de app of via push-notificatie een enquêtelink publiceren voor een beter begrip van een mogelijke nieuwe functie, idee of een nieuw Applicatie-idee. De informatie, bijvoorbeeld uw antwoord op de enquête, kan worden geüpload naar de servers van het Bedrijf en/of een server van een Service Provider of het kan eenvoudigweg worden opgeslagen op Uw apparaat.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

De Vennootschap kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

Bewaring van uw persoonsgegevens

Wij hebben geen toegang tot uw gezondheidsgegevens wanneer u de gratis versie van onze App gebruikt of zelfs als u de premium versie gebruikt maar zich niet hebt ingeschreven voor SmartBP Cloud Service. De enige keer dat wij toegang hebben tot uw Persoonlijke Gezondheidsgegevens is wanneer u zich inschrijft voor de SmartBP Cloud Service. Als u zich inschrijft voor onze SmartBP Cloud Service, kunt u uw gegevens te allen tijde vanuit de SmartBP App verwijderen. Opmerking: Als u uw gezondheidsgegevens verwijdert, hebt u 60 dagen de tijd om de gezondheidsgegevens te herstellen. Als u uw account verwijdert, worden uw account en alle bijbehorende gegevens onmiddellijk en permanent verwijderd van onze servers en kunnen ze niet meer worden hersteld.

Het Bedrijf zal Uw Persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.

Het Bedrijf zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de exploitatiekantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door Uw verstrekking van dergelijke informatie, betekent dat U instemt met die overdracht.

The Company zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld met inbegrip van de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Indien het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens bekendmaken in de goede overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

De beveiliging van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen (bijvoorbeeld: encryptie in rust, tijdens het transport en principes voor het minimaliseren van gegevensverzameling en -gebruik, enz.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Dienstverleners hebben alleen toegang tot Uw Persoonsgegevens om hun taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet bekend te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Cloud Gegevensdiensten

U hebt een optie om gebruik te maken van onze optionele premium SmartBP Cloud-diensten waarvoor een abonnement nodig is. Met deze dienst kunt u uw gegevens op onze cloudservice opslaan en er op meerdere apparaten toegang toe krijgen.

Amazon Web Services (AWS)

Gezondheidsapps en -apparaten

U kunt ervoor kiezen uw gezondheidsgegevens te delen met de volgende Apps, Apparaten en Diensten. Om gegevens met een van deze diensten te synchroniseren, moet u SmartBP toestemming geven om uw gezondheidsgegevens naar deze diensten te lezen en te schrijven.

Apple Gezondheid

Google Fit

Diensten voor het delen van bestanden

U hebt een optie om gebruik te maken van onze optionele premium SmartBP diensten voor het delen van bestanden waarvoor een abonnement nodig is. Met deze dienst kunt u uw gegevens delen met uw Dropbox- of Google Drive-account.

Google Drive

Dropbox

Naleving

Wij gebruiken de volgende dienstverleners om ons te helpen de naleving van HIPAA en GDPR te controleren

Analytics

Wij kunnen derden gebruiken om het gebruik van onze diensten te controleren en te analyseren.

Google Analytics

Firebase

Flurry Analytics

Reclame

Wij kunnen dienstverleners gebruiken om advertenties aan U te tonen om onze dienst te ondersteunen en te onderhouden.

Google AdSense & DoubleClick Cookie

AdMob door Google

Facebook Pixel

Pinterest

Quora

E-mail Marketing

Wij kunnen Uw Persoonsgegevens gebruiken om U te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor U van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van (een deel van) deze communicatie van ons door het volgen van de afmeldlink of instructies in elke e-mail die wij sturen of door contact met ons op te nemen.

Wij kunnen gebruik maken van Email Marketing Service Providers voor het beheren en verzenden van emails naar U.

E-mailmarketing door MailChimp

E-mailmarketing via Webflow

E-mailmarketing via Shopify

E-commerce

Wij gebruiken de volgende platforms en diensten voor e-commerce.

Shopify

Klantenservice en technische ondersteuning

Wij gebruiken de volgende diensten om klanten en technische ondersteuning te bieden.

Gmail/Google Workspace

Webflow

Trello

JIRA

Slack

Google Translate

Weglot

Google ontmoeten

Betalingen

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen de Dienst. In dat geval kunnen wij gebruik maken van diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers, wier gebruik van uw persoonlijke informatie wordt geregeld door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS die worden beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. De PCI-DSS vereisten helpen de veilige behandeling van betalingsinformatie te garanderen.

GDPR Privacy

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder GDPR

Wij kunnen Persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

In elk geval zal de Vennootschap graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en met name of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten.

Uw rechten volgens de GDPR

De Onderneming verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van Uw Persoonsgegevens te respecteren en te garanderen dat U Uw rechten kunt uitoefenen.

U heeft het recht onder dit Privacybeleid, en bij wet als U binnen de EU bent, om:

Uitoefening van uw GDPR-gegevensbeschermingsrechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij U kunnen vragen Uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken reageren. Als U een verzoek indient, zullen wij ons best doen om U binnen 30 dagen te antwoorden.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie, als U zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, kunt U contact opnemen met Uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER.

GDPR contacten

DPO contactpersoon

EU-contact

UK contact

Facebook-fanpagina

Gegevensbeheerder voor de Facebook Fan Page

Het Bedrijf is de Gegevensbeheerder van Uw Persoonsgegevens verzameld tijdens het gebruik van de Dienst. Als exploitant van de Facebook Fan Page (https://www.facebook.com/EvolveMedicalSystems) zijn het Bedrijf en de exploitant van het sociale netwerk Facebook Gezamenlijke Verantwoordelijken.

Het bedrijf heeft overeenkomsten gesloten met Facebook waarin onder meer de voorwaarden voor het gebruik van de Facebook Fan Page zijn vastgelegd. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de Servicevoorwaarden van Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Bezoek het privacybeleid van Facebook https://www.facebook.com/policy.php voor meer informatie over hoe Facebook persoonlijke gegevens beheert of neem online of per e-mail contact op met Facebook: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.

Facebook Inzichten

Wij gebruiken de Facebook Insights functie in verband met de werking van de Facebook Fan Page en op basis van de GDPR, om geanonimiseerde statistische gegevens over Onze gebruikers te verkrijgen.

Hiertoe plaatst Facebook een Cookie op het apparaat van de gebruiker die onze Facebook Fan Page bezoekt. Elk Cookie bevat een unieke identificatiecode en blijft actief gedurende een periode van twee jaar, tenzij het voor het einde van deze periode wordt verwijderd.

Facebook ontvangt, registreert en verwerkt de in het cookie opgeslagen informatie, met name wanneer de gebruiker de Facebook-diensten bezoekt, diensten die worden aangeboden door andere leden van de Facebook Fan Page en diensten van andere bedrijven die Facebook-diensten gebruiken.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook kunt u hier terecht: https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

CCPA Privacy

Uw rechten onder de CCPA

Volgens dit Privacybeleid, en volgens de wet als U een inwoner van Californië bent, hebt U de volgende rechten:

Uw CCPA-gegevensbeschermingsrechten uitoefenen

Om uw rechten onder de CCPA uit te oefenen, en als u een inwoner van Californië bent, kunt u ons e-mailen of bellen of onze rubriek "Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen" of webpagina bezoeken.

Het Bedrijf zal de vereiste informatie kosteloos bekendmaken en leveren binnen 45 dagen na ontvangst van Uw verifieerbare verzoek. De termijn om de vereiste informatie te verstrekken kan eenmaal worden verlengd met 45 dagen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is en met voorafgaande kennisgeving.

Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen

Wij verkopen geen persoonlijke informatie. De dienstverleners waarmee wij samenwerken (bijvoorbeeld onze reclamepartners) kunnen echter technologie gebruiken op de Dienst die persoonlijke informatie "verkoopt" zoals gedefinieerd door de CCPA-wetgeving.

Als u het gebruik van uw persoonlijke informatie voor op interesses gebaseerde advertentiedoeleinden en deze potentiële verkopen zoals gedefinieerd onder de CCPA-wetgeving wilt stopzetten, kunt u dit doen door de onderstaande instructies te volgen.

Merk op dat elke afmelding specifiek is voor de browser die U gebruikt. Mogelijk moet u zich afmelden voor elke browser die u gebruikt.

Website

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties die door onze dienstverleners worden aangeboden door de instructies te volgen die op hun dienst worden gepresenteerd.

Mobiele apparaten

Uw mobiele apparaat kan u de mogelijkheid bieden om af te zien van het gebruik van informatie over de apps die u gebruikt om u advertenties aan te bieden die op uw interesses zijn afgestemd:

U kunt het verzamelen van locatiegegevens van Uw mobiele apparaat ook stopzetten door de voorkeuren op Uw mobiele apparaat te wijzigen.

"Do Not Track"-beleid zoals vereist door de California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

Onze dienst reageert niet op Do Not Track-signalen.

Sommige websites van derden houden echter wel Uw surfactiviteiten bij. Als U dergelijke websites bezoekt, kunt U in Uw webbrowser Uw voorkeuren instellen om websites te laten weten dat U niet gevolgd wilt worden. U kunt DNT in- of uitschakelen door naar de voorkeuren- of instellingenpagina van uw webbrowser te gaan.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 13. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens hebben verzameld van personen jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Uw Californische privacyrechten (de Californische wet Shine the Light)

Volgens California Civil Code Section 1798 (California's Shine the Light law) kunnen inwoners van Californië met een gevestigde zakelijke relatie met ons eenmaal per jaar informatie opvragen over het delen van hun Persoonsgegevens met derden voor direct marketing doeleinden van die derden.

Als u meer informatie wilt opvragen onder de California Shine the Light wet, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Californische privacyrechten voor minderjarige gebruikers (California Business and Professions Code Section 22581)

California Business and Professions Code section 22581 geeft inwoners van Californië onder de 18 jaar die geregistreerde gebruikers zijn van online sites, diensten of toepassingen de mogelijkheid om te verzoeken om verwijdering van inhoud of informatie die zij publiekelijk hebben geplaatst.

Om de verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, en als U een inwoner van Californië bent, kunt U contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens en het e-mailadres vermelden dat aan Uw account is gekoppeld.

Wees ervan bewust dat Uw verzoek geen volledige of complete verwijdering van online geplaatste inhoud of informatie garandeert en dat de wet in bepaalde omstandigheden verwijdering niet toestaat of vereist.

Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde klikt, wordt U naar de site van die derde geleid. Wij raden U ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen U op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Wij zullen uw toestemming opnieuw vragen op onze app als dit Privacybeleid verandert.

Wij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op Onze Diensten, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: